ذرات زیستی نانومقیاس به سادگی و در ۵ دقیقه‌ شناسایی می‌شوند

روش جدیدی برای اندازه‌گیری کمّی، بسیار سریع و فوق‌العاده حساس نانوذرات زیستی توسط محققان ژاپنی ارائه شد.

آیا می‌توان ذراتی در ابعاد ویروس را به‌طور دقیق در مدت ۵ دقیقه تشخیص داد؟ دانشمندان دانشگاه متروپولیتن اوزاکا می‌گویند بله، آنها با روش نوآورانه خود اندازه‌گیری کمی، فوق‌العاده سریع و بسیار حساس نانوذرات زیستی را امکان‌پذیر کردند و با این کار درها را برای تشخیص زودهنگام طیف گسترده‌ای از بیماری‌ها باز کردند.

وزیکول‌های خارج سلولی نانومقیاس (EV) از جمله اگزوزوم‌ها، با قطر ۵۰-۱۵۰ نانومتر، در ارتباطات بین سلولی نقش‌های اساسی ایفا می‌کنند و به‌عنوان نشانگرهای زیستی برای بیماری‌های مختلف و کپسول‌های تحویل دارو توجه زیادی را به خود جلب کرده‌اند. در نتیجه، تشخیص سریع و حساس EVهای نانومقیاس از نمونه‌های استخراج شده از بدن انسان، از اهمیت حیاتی برای تشخیص زودهنگانم بیماری‌های سخت مانند سرطان و بیماری آلزایمر برخوردار است. با این حال، استخراج EVهای نانومقیاس از محیط‌های کشت سلولی به فرآیند پیچیده و وقت گیر شامل اولتراسانتریفیوژ نیاز داشتند.

یک تیم تحقیقاتی به سرپرستی تاکویا ایدا، شیهو توکونامی و ایکوهیکو ناکاس، از موسسه تحقیقات شتاب ناشی از نور (RILACS) در دانشگاه متروپولیتن اوزاکا، از قدرت لیزر برای این کار استفاده کرده است. واکنش بین EVهای نانومقیاس حاصل از سلول‌های سرطانی و میکرو ذرات اصلاح شده با آنتی‌بادی برای این کار استفاده می‌شود. ساختار سه بعدی ترکیبات به دست آمده از این برهمکنش با استفاده از میکروسکوپ کانفوکال مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرد. در نتیجه، محققان توانایی اندازه‌گیری، در مدت ۵ دقیقه را خواهند داشت با این کار می‌توان ذرات زیستی کوچک در مقیاس نانومتری را در یک نمونه ۵۰۰ نانولیتری از خون تشخیص دهند.

این دستاورد پژوهشی روش برای اندازه‌گیری کمی، سریع و فوق‌العاده حساس نانوذرات زیستی ارائه می‌دهد و پایه و اساس تجزیه و تحلیل نوآورانه ارتباط سلول به سلول و تشخیص زودرس بیماری‌های مختلف را در آینده ارائه می‌دهد.