پذیرش مراکز ساخت و تولید در شبکه ساخت سریع فناوری‌های راهبردی معاونت علمی

به منظور ایجاد زیرساخت حمایت و کمک به تسریع فرآیند ساخت نمونه اولیه محصولات فناورانه، معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری، اقدام به ایجاد شبکه ملی ساخت سریع کرده است. لذا از مراکز علاقه‌مند دارای زیرساخت «ساخت و تولید» دعوت می‌شود که در این سامانه اقدام به عضویت کنند. متعاقبا دستورالعمل‌های حمایت و چگونگی فعالیت در سامانه اطلاع‌رسانی خواهد شد.

در حال حاضر خدمات مورد ارائه در اکوسیستم فناوری و نوآوری کشور عموما به تامین فضای کار و برخی خدمات مانند مشاوره کسب و کار، شتاب‌دهی، سرمایه‌گذاری اولیه و… محدود می‌شود؛ در حالیکه در فرآیند ایده تا محصول، یکی از بخش‌هایی که اغلب فناوران دچار چالش اساسی برای انجام آن هستند، ساخت نمونه اولیه است. به منظور ساخت نمونه اولیه، با توجه به اینکه اغلب هسته‌های فناور و شرکت‌های نوپا زیرساخت و تجهیزات کافی برای ساخت و تولید ندارند، بایستی به افراد و محل‌های دارای این تجهیزات برای دریافت خدمت مراجعه کنند که عموما در این امر به دلایل زیر دچار مشکل می‌شوند و اغلب فناوران برای اینکه به محصول مناسب دست یابند بایستی زمان و هزینه بسیار زیاد نسبت به حالت معمول را بپردازند. مراکز ساخت سریع برای پاسخ به این نیاز ایجاد می‌شوند که با محوریت یک یا چند بنگاه اقتصادی، با موضوع فعالیت و ظرفیت‌های سخت‌افزاری، نرم‌افزاری و مغزافزاری آن ها فعالیت نموده که با دارا بودن زیرساخت‌ها و قابلیت‌هایی ساخت و تولید و آزمایشگاهی خدمات ساخت سریع به متقاضیان ارائه می‌دهند.