روز شلوغ غرفه بنیاد ملی علم ایران در نمایشگاه نانو، با حضور پژوهشگران

صبح شنبه سیزدهم آبان ماه ۱۴۰۲، چهاردهمین نمایشگاه فناوری نانو آغاز به کار کرد و غرفه بنیاد ملی علم ایران در اولین روز از برگزاری این نمایشگاه، با حضور رئیس بنیاد ملی علم ایران، میزبان میهمانان و بازدیدکنندگان بود که طیف وسیعی از علاقه‌مندان از غرفه این بنیاد بازدید کردند.

در نخستین روز از نمایشگاه فناوری نانو، غرفه بنیاد ملی علم ایران، میزبان پژوهشگران، دانشجویان و صاحبان شرکت‌های فعال صنعتی و فناوری بود تا با فعالیت‌ها و حمایت‌های این نهاد، آشنا شوند.

بازدید کنندگان پس از بازدید از این غرفه با طرح‌های حمایت بنیاد از طرح‌های پژوهشی، پسادکتری، رساله دکتری، هیئت علمی و گرنت پژوهشی آشنا شدند. در غرفه بنیاد، بروشورهایی برای آشنایی با حمایت ها و مبالغ حمایت مالی از طرح های وجود دارد که علاقه‌مندان می‌توانند با مراجعه به این غرفه با جزئیات آن آشنا شوند.

سقف مبالغ حمایت بنیاد ملی علم ایران برای انواع طرح‌ها از ۱۵ اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۲

عنوان زیرمجموعه (میلیون تومان) توضیحات
طرح پژوهشی عادی ۱۸۰ در صورت وجود همکار خارجی ۲۴۰ میلیون تومان
پسادکتری مسئول طرح پسادکتری ۲۰ معادل ۱۰ درصد حقوق استادیار پایه یک
پژوهشگر پسادکتری ۱۶۸ معادل ۸۰ درصد حقوق استادیار پایه یک
هزینه اجرای طرح پسادکتری ۶۰
رساله دکتری استاد رساله دکتری ۲۰
گرنت دانشجوی دکتری ۹۰
گرنت گرنت آغاز ۲۸۰ سالانه تا ۲ سال
گرنت استقرار ۱۴۰ سالانه تا ۲ سال
گرنت سینرژی ۲۰۰ سالانه تا ۳ سال
گرنت چالش ۱۰۰ سالانه تا ۳ سال
گرنت پیشتازان ۱۰۰ سالانه تا ۳ سال
گرنت بنیان ۱۰۰ سالانه تا ۳ سال
گرنت میثاق ۱۰۰ سالانه تا ۳ سال
کرسی کرسی جوان ۱۵۰ سالانه تا ۳ سال
کرسی ۲۱۰ سالانه تا ۵ سال
کرسی گروهی ۲۷۰ سالانه تا ۵ سال
طرح‌های بین‌المللی* به صورت موردی بر اساس تصمیم کمیته تخصصی (بین ۱ تا ۲ میلیارد تومان)
فراخوان‌های برنامه‌محور** به صورت موردی بر اساس تصمیم کمیته تخصصی (بین ۱.۵ تا ۴ میلیارد تومان)
* فراخوان مشترک راه ابریشم ( SRSF ) با همکاری آکادمی علوم چین ( کس ) در سال ۱۴۰۱، سقف حمایت ۱ میلیارد تومان و حداکثر مدت زمان اجرا سه سال

* فراخوان مشترک با بنیاد ملی علوم طبیعی چین ( NSFC ) در سال ۱۴۰۲، سقف حمایت ۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان و حداکثر مدت زمان اجرا سه سال

* فراخوان مشترک با بنیاد علوم روسیه ( صرف ) در سال ۱۴۰۲، سقف حمایت ۲ میلیارد تومان و حداکثر مدت زمان اجرا سه سال

** فراخوان برنامه شتابدهی به پژوهش های علوم و فناوری های کوانتومی در سال ۱۴۰۲، سقف حمایت ۳ میلیارد تومان و حداکثر مدت زمان اجرا سه سال

** فراخوان مشترک صندوق و ستاد توسعه فناوری و میکرو ور حوزه برداشت انرژی و آزمون های تشخیص بر بالین در سال ۱۴۰۲،

سقف حمایت ۳۶۰ میلیون تومان

** برنامه پژوهش‌های عمیق شرکت‌های دانش‌بنیان در سال ۱۴۰۲، سقف حمایت ۲ میلیارد تومان

** حمایت صندوق از حرکت در مرز دانش جهانی درسال ۱۴۰۲، ۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان تا ۲ میلیارد تومان

**حمایت از پژوهش‌های حوزه انقلاب زیستی (۱) ایمونوتراپی در سال ۱۴۰۲،

۳ میلیارد تومان هر طرح پژوهشی/۲۰۰ میلیون تومان هر پسادکتری /

۱۰۰ میلیون تومان ریال هر رساله دکتری