معرفی محصول وجذب سرمایه‌گذار هدف از عرضه دستگاه رفرکتومتر در نمایشگاه نانو

دستگاه رفرکتومتر برای اندازه‌گیری ضریب شکست و دوشکستی مواد در غرفه اپتیک و کوانتوم نمایشگاه نانو در معرض دید قرار گرفته شد که به گفته فناوران آن هدف از حضور جذب سرمایه و معرفی محصول جدید به صنعت و پژوهش است.

به گزارش ستاد نانو، سجاد آقاجاری  دانشجوی دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده فیزیک با اشاره به اینکه  این محصول ثمره یک کار تیمی چهار نفره است افزود: دستگاه رفرکتومتر برای اندازه‌گیری ضریب شکست و دوشکستی مواد هم به صورت جامد و هم مایع است.

وی بیان کرد: یکی از پارامترهای فیزیکی ماده ضریب شکست است که از آن برای توصیف رفتار نوری مواد استفاده می‌شود، تعداد کمی از مواد هستند که در یک طول موج و دمای معین، ضرایب شکست یکسانی دارند، بنابراین این ویژگی می‌تواند برای تایید هویت یک ماده، تعیین خلوص آن و یا تعیین غلظت محلول‌ها استفاده شود.

وی یادآور شد: در این دستگاه از مکانیزم انحراف نور در طول موج دلخواه استفاده شده است، اندازه‌گیری بازتاب در زوایای مختلف و برای قطبش مناسب و همچنین استفاده از مدل فیزیکی مناسب ضریب شکست و دوشکستی مواد تعیین می‌شود، همچنین این دستگاه قادر به اندازه‌گیری ضریب شکست عادی و غیر عادی ماده ناهمسانگرد است.

آقاجاری در خصوص کاربرد این محصول ادامه داد: تعیین درجه خلوص روغن، غلظت شکر، الکل در صنایع غذایی، برای مشخصه‌یابی پلیمرها، کریستال‌های مایع در صنایع  شیمیایی، تعیین کیفیت گوهر در گوهرشناسی، مشخصه‌یابی مواد در آزمایشگاه‌های تحقیقاتی از جمله کاربردهای این محصول است.

وی گفت: نمونه اولیه این محصول به تازگی ثبت شده است و امیدواریم در این نمایشگاه بتوانیم سرمایه‌گذار در جهت تجاری‌سازی محصول جذب کنیم.