تشخیص سریع آنفولانزا با یک ابزار نانویی امکان‌پذیر می‌شود

محققان ابزاری ساختند که با استفاده از آن می‌توان ویروس آنفولانزا را در مقادیر بسیار کم و با حساسیت بالا شناسایی کرد.

با شروع فصل سرد، شیوع آنفولانزا شدت بیشتری پیدا کرده است. در جمعیت‌های متراکم‌تر، تماس نزدیک بین افراد، به میزان قابل توجهی میزان شیوع چنین عفونت‌های ویروسی را افزایش داده است. برای به حداقل رساندن انتقال ویروسی و عفونت، آزمایش‌های تشخیصی سریع که می‌توانند ویروس‌ها را تشخیص داده و شناسایی کنند، ضروری است. در سال‌های اخیر، آرایه‌ایمنی جریان جانبی مبتنی بر فلورسانس (LFI) به عنوان ابزاری تشخیصی برای تشخیص ویروسی محبوبیت پیدا کرده است.

این پلتفرم برای تشخیص سریع ویروس بوده که از مولکول‌هایی که در حضور ویروس می درخشند، استفاده می‌کند. با این حال، عملکرد این فناوری در تشخیص به دلیل چندین مسئله مربوط به حساسیت تشخیص، محدود است.

در یک مطالعه جدید، تیمی از محققان به سرپرستی پروفسور مین گون کیم از گروه شیمی در انستیتوی علوم و فناوری گوانگجو اکنون نشان داده‌اند که LFIهای مبتنی بر فلورسانس، هنگامی که توسط کاوشگرهای مبتنی بر نانومیله طلا (GNR) تقویت می شوند، عملکرد بهتری دارند. بدون نیاز به تجهیزات آزمایشگاهی تشخیصی پیچیده، این فناوری می‌تواند پروتئین ویروس آنفلوانزا را به طور دقیق و سریع تشخیص دهد.

این تیم پیمایشگر CY5-MSIO2@GNR را برای پلتفرم LFI توسعه داد. این پروب‌ها از یک هسته GNR، یک پوسته سیلیس مزوپور (MSIO2) و مولکول فلورسنت سیانین ۵ (CY5) تشکیل شده است. این سیستم جدید زیست‌سنجی مشکلات متداول مرتبط با LFI مبتنی بر فلورسانس، مانند عکسبرداری از فلوروفورها و بازده کوانتومی کم را با استفاده از فلورسانس با افزایش فلز (MEF) را رفع می‌کند.

پروفسور کیم توضیح می‌دهد: «سکوی که توسط ما ایجاد شده است از پدیده‌ای استفاده می‌کند که در آن تعامل ماده و نور در مجاورت نانوذرات فلزی باعث ایجاد اثر پلاسمونی می‌شود و یک فلورسانس قوی ایجاد می‌کند. عوامل اصلی که این اثر را دیکته می کنند، همپوشانی فاصله و طیفی فلز و فلوئوروفور است.»

این تیم سپس پیمایشگر CY5-MSIO2@GNR را در یک سری آزمایش قرار داد. آنها دریافتند که ضخامت ۱۰٫۳ نانومتر برای پوسته بهینه است. همچنین عملکرد این حسگر برای تشخیص ویروس آنفولانزا نوع A بررسی شد و نتایج نشان داد که در مدت ۲۰ دقیقه، ویروس در غلظت‌های بسیار پایین قابل شناسایی است.