پیش‌بینی بازار جهانی نانو زیست‌فناوری

شرکت تحقیقاتی Reportlinker، گزارش جدیدی با عنوان «نانوزیست‌فناوری: کاربردها و بازارهای جهانی» منتشر کرده است که در قالب آن وضعیت ۱۱۵ شرکت فعال در حوزه نانوزیست‌فناوری بررسی و تحلیل شده است.

شرکت تحقیقاتی Reportlinker، گزارش جدیدی با عنوان «نانوزیست‌فناوری: کاربردها و
بازارهای جهانی» منتشر کرده است. در چارچوب گزارش جدید، ۱۱۵ شرکت فعال در حوزه نانو
زیست‌فناوری انتخاب شده و وضعیت آنها بررسی و تحلیل شده است.

این گزارش، بازار جهانی نانوزیست‌فناوری را بر اساس بخش‌های کنونی و آتی بازار،
وضعیت بازار و فناوری تجزیه و تحلیل کرده است. همچنین گزارش مذکور، شاخص‌های مربوط
به پیش‌ران‌ها و موانع توسعه و رشد بازار این حوزه، نظیر روندهای پتنت‌ها،
تصویربرداری زیستی، ساختار صنعت و الزامات دارورسانی را مطالعه و بررسی کرده است.
با توجه به شاخص‌های بررسی شده، گزارش جدید رشد بازار این عرصه را با تمرکز ویژه بر
بازار کاربردهای پزشکی و بازار ادوات تحقیق و توسعه، برای یک دوره زمانی ۵ ساله
ارائه کرده است.

طبق گزارش جدید، ارزش بازار جهانی نانو زیست‌فناوری در سال ۲۰۱۰ میلادی، بالغ بر
۳/۱۹ میلیارد دلار بوده است که انتظار می‌رود ارزش آن با نرخ رشد ترکیبی ناخالص
سالانه ۹ (CAGR) درصد، تا سال ۲۰۱۵ به بیش از ۷/۲۹ میلیارد دلار افزایش یابد.

همچنین بازار کاربردهای پزشکی نظیر میکرو بیسیدها (microbicides) و دارورسانی، با
نرخ رشد ترکیبی ناخالص سالانه ۷/۸ درصد، از ۱/۱۹ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۰ به ۲۹
میلیارد دلار در سال ۲۰۱۵ افزایش خواهد یافت. انتظار می‌رود که ارزش بازار ادوات
تحقیق و توسعه با CAGR، ۳۷ درصد، از ۶۳ میلیون دلار در سال ۲۰۱۰ به ۳۰۵ میلیون دلار
در سال ۲۰۱۵ افزایش یابد.

طبق گزارش جدید، روندهای جدیدی در حوزه نانو زیست‌فناوری در حال ظهور هستند که با
شناسایی آنها، صنعت و کسب و کارها می‌توانند از مزایای آنها بهره‌مند شوند.