اعلام اسامی رابطین منتخب دهمین دوره ارزیابی شبکه

اسامی رابطین برگزیده دهمین دوره ارزیابی عملکرد مراکز عضو شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو منتشر شد. بر این اساس، از میان ۴۴ مرکز یازده نفر بعنوان رابطین برتر آزمایشگاه‌ها معرفی شدند.

اسامی رابطین برگزیده دهمین دوره ارزیابی عملکرد مراکز عضو شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو منتشر شد. بر این اساس، یازده نفر از رابطین آزمایشگاه‌ها بعنوان رابطین برتر معرفی شدند.

 

از میان ۴۴ مرکز آزمایشگاهی مورد ارزیابی، یازده نفر از رابطین آزمایشگاه‌های «پژوهشگاه صنعت نفت»، «پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران»، «مرکز تحقیقات فراوری مواد معدنی ایران»، «پژوهشکده مهندسی سازمان فضایی ایران»، «مجموعه آزمایشگاه‌های متالورژی سازمان جهاد دانشگاهی واحد صنعتی شریف»، «پژوهشگاه مواد و انرژی»، «مؤسسه تحقیقات علوم و فناوری رنگ»، «مرکز پژوهش متالورژی رازی»، «پژوهشگاه فناوری‌های نوین علوم زیستی جهاد دانشگاهی-ابن سینا» و «آزمایشگاه تحقیقات صنعتی آبسار کویر» بعنوان برترین‌های دهمین دوره ارزیابی مراکز آزمایشگاهی عضو شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو معرفی شدند.

 

چگونگی تعامل رابطین با شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو و سایر مراکز عضو، همکاری با شبکه در به‌‌روز رسانی اطلاعات مرکز متبوع خود در پایگاه اینترنتی شبکه، ارائه مقالات و گزارش‌های عمومی و تخصصی به شبکه آزمایشگاهی، همکاری و پیگیری برای تنظیم قراردادها و برگزاری دوره‌های آموزشی از جمله ملاک‌های مورد ارزیابی در انتخاب رابطین برترین سال ۱۳۹۰ بوده است.

 

جدول-اسامی رابطین برگزیده دهمین دوره ارزیابی مراکز عضو شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو

رتبه نام و نام خانوادگی رابط نام مرکز  امتیاز*
۱ صدیقه صادق‌حسنی پژو‌هشگاه صنعت نفت ۹۰٫۴۲
۲ مصطفی دستمردی  پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران ۸۹٫۵۸
۳  محمد همایونی مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی ایران ۸۹٫۴۸
۴ شهرزاد میرانی پژوهشکده مهندسی سازمان فضایی ایران  ۸۷٫۷۳
۵ سیما میرزایی آزمایشگاه‌های متالورژی سازمان جهاد دانشگاهی واحد صنعتی شریف ۸۷٫۲۲
۶ سیدعلیرضا حسینی پژوهشگاه مواد و انرژی  ۸۷٫۱۸
۷ شیرین جبلی‌معین  مؤسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ ۸۴٫۹۱
۸ مهرداد محرمی مرکز پژوهش متالورژی رازی ۸۴٫۳۶
۹  محمدرضا نژادمقدم پژوهشگاه فناوری‌های نوین علوم پزشکی جهاد دانشگاهی-ابن سینا ۸۳٫۸۱
۱۰ سمیرا میرجلیلی آزمایشگاه تحقیقات صنعتی آبسار کویر  ۸۲٫۵۵
۱۱ مریم محمدیان‌امیری پژوهشکده گیاهان و مواد اولیه داروئی دانشگاه شهید بهشتی ۸۱٫۷۹

* تمامی امتیازها برمبنی نمره ۱۰۰ در نظر گرفته شده‌اند.

 

 

لازم بذکر است؛ شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو بمنظور تقویت تعامل بین مراکز آزمایشگاهی با شبکه و با دیگر مراکز آزمایشگاهی، همزمان با ارزیابی‌های سالیانه عملکرد مراکز عضو شبکه، رابطین برتر را نیز معرفی کرده و در نشست مدیران شبکه آزمایشگاهی از آنها تقدیر بعمل می‌آورد.