نظر مساعد مردم آمریکا درباره استفاده از فناوری‌نانو در حوزه مواد غذایی

برای سیاست‌گذاری صحیح در بخش کاربرد برچسب‌های مبتنی برفناوری‌نانو در مواد غذایی، پژوهش‌هایی انجام شد. نتایج آن نشان داد که مردم آمریکا موافق استفاده از این برچسب‌ها در مواد غذایی هستند.

برای سیاست‌گذاری صحیح در حوزه استفاده از فناوری‌نانو در بخش مواد غذایی، لازم است نظر مردم در این ‌باره پرسیده شود. برای این کار محققان اقدام به نظرسنجی کردند. نتایج پژوهش‌های محققان دانشگاه ایالتی کارولینای شمالی و دانشگاه مینسوتا نشان می‌دهد که مردم آمریکا علاقمند استفاده از برچسب‌های مبتنی بر فناوری‌نانو در محصولات غذایی هستند، خواه این برچسب‌ها روی مواد غذایی باشد خواه روی بسته‌بندی آنها. این تحقیقات نشان می‌دهد که برخی از مردم حاضر هستند پول بیشتری پرداخت کنند تا این برچسب‌ها روی مواد غذایی درج شود.
جنیفر کوزما نویسنده مقاله‌ای در این باره می‌گوید: ما می‌خواستیم بدانیم که آیا مردم می‌خواهند برچسب‌های مبتنی بر فناوری‌نانو روی مواد غذایی درج شود یا خیر. این تحقیقات اولین مطالعه در این‌ باره در ایالات متحده آمریکا بود که دقیقا به موضوع نظر و نگاه مردم عادی در رابطه با فناوری‌نانو در مواد غذایی می‌پرداخت.
این مطالعه روی شش گروه از مردم انجام شد: سه گروه در مینسوتا و سه گروه دیگر در کارولینای شمالی. برای انجام این پژوهش در ابتدا اطلاعات پایه درباره فناوری‌نانو و کاربردهای آن در محصولات غذایی به مردم داده شد. سپس از آنها یک سری سئوالاتی پرسیده شد که به این موضوع می‌پرداخت: آیا مایل هستید روی مواد غذایی برچسب‌های مبتنی بر فناوری‌نانو درج شود. در طول یک هفته بعد از این مصاحبه، پرسشنامه‌های آماری برای آنها ارسال شد.
نتایج این تحقیق نشان داد که مردم از افزوده شدن برچسب‌های مبتنی بر فناوری‌نانو روی خود مواد غذایی نیز استقبال می‌کنند. در مرحله اول تنها پرسش‌هایی درباره الصاق برچسب روی بسته‌بندی مواد غذایی مطرح شده بود اما در پرسشنامه، درباره نصب روی خود مواد غذایی سوال شده بود.
جنیفر کوزما می‌گوید: مردم خواهان استفاده از این فناوری در حوزه مواد غذایی هستند اما از سوی دیگر آنها مایل‌اند تا اطلاعات علمی بیشتری درباره خطرات استفاده از برچسب‌های مبتنی بر فناوری‌نانو در مواد غذایی در اختیار داشته باشند.
این تحقیقات همچنین نشان داد که ۶۰ درصد از شرکت‌کنندگان در این پژوهش حاضراند ۵ تا ۲۵ درصد پول بیشتر برای محصولات دارای برچسب پرداخت کنند.
نتایج این پژوهش در قالب مقاله‌ای تحت عنوان Hungry for Information: Public Attitudes Toward Food Nanotechnology and Labeling,” در نشریه Review of Policy Research به چاپ رسیده است.