نشست رسانه‌های تخصصی صنعت نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی و صنایع نیروگاهی با ستاد ویژه توسعه فناوری نانو

در راستای ترویج صنعتی فناوری نانو، نشست مدیران، مسئولین و نمایندگان رسانه های تخصصی صنعت نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی و صنایع نیروگاهی، روز پنجشنبه ۱۰ خرداد ماه ۱۳۹۷در محل ستاد ویژه توسعه فناوری نانو برگزار شد.

در راستای ترویج صنعتی فناوری نانو، نشست مدیران، مسئولین و نمایندگان رسانه های تخصصی صنعت نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی و صنایع نیروگاهی، با هدف بحث و تبادل نظر پیرامون زمینه های مشترک همکاری، روز پنجشنبه ۱۰ خرداد ماه ۱۳۹۷ در محل ستاد ویژه توسعه فناوری نانو برگزار شد.

در این نشست، تنی چند از مدیران، نمایندگان و کارشناسان رسانه ای صنعت نفت، گاز، پتروشیمی و صنایع نیروگاهی و مسئولین و کارگزاران ترویج فناوری نانو در صنعت حضور داشتند.

در ابتدای این جلسه، مدیر کارگروه ترویج و فرهنگ سازی، ضمن بیان ایجاد بسترهای همکاری با رسانه های تخصصی صنعت، بر تداوم همکاریها ابراز امیدواری کرد و افزود: «یکی از نهادهای تأثیرگذار در توسعه فناوری نانو در کشور، رسانه بوده است. با توجه به توانمندیهای ایجاد شده در عرصه فناوری نانو در سالهای اخیر، رسانه های تخصصی و صنعتی در توسعه فناوری نانو در صنایع، بطور جدی نقش آفرین هستند. با همکاریها و همفکریهای فعالان رسانه های تخصصی صنایع نفت، گاز، پالایش، پتروشیمی و صنایع نیروگاهی میتوان مسیری را ایجاد کرد تا توانمندیهای موجود فناوران در این صنایع، آسانتر وارد صنعت شده و نیازهای صنعت را برطرف سازد.

filereader.php?p1=main_94f6d7e04a4d45203

filereader.php?p1=main_5f268dfb0fbef44de

filereader.php?p1=main_20479c788fb27378c

filereader.php?p1=main_908c9a564a8642658

filereader.php?p1=main_d806ca13ca3449af7

در ادامه ضمن معرفی برنامه های ترویج و توسعه فناوری نانو در صنایع، به جایگاه فناوری نانو در جهان اشاره شده و به ضرورت بهره گیری از دستاوردهای علمی و پژوهشی داخل، به منظور رفع نیازهای صنایع، پرداخته شد. همچنین به بخشی از اقدامات ترویج صنعتی مانند برگزاری نشستها و رویدادهای صنعتی، سمینارهای صنعتی و تولید محتواهای دیداری، شنیداری و نوشتاری اشاره گشت.  استفاده از ظرفیت رسانه های تخصصی صنایع نفت و نیروگاهی در انعکاس دستاوردهای فناوران داخلی، بیان نیازهای فنی صنعت و اطلاع رسانی در خصوص محصولات و تجهیزات داخلی فناوری نانو، از محورهای مورد بحث در این نشست بود. «رسانه نانو و صنعت» و «جشنواره نانو و رسانه»، از دیگر موضوعاتی بود که در این جلسه مورد توجه واقع شد.

filereader.php?p1=main_94f6d7e04a4d45203

filereader.php?p1=main_3a61ed715ee66c48b

filereader.php?p1=main_a4380923dd651c195

در بخش پایانی این نشست، علی طالبیان، کارگزار ترویج صنعتی فناوری نانو در حوزه صنایع نفت و نیروگاهی، به بیان توضیحاتی پیرامون تولیدات بیش از ۳۰ محصول، فناوری و خدمت مبتنی بر فناوری نانو توسط بیش از ۲۰ شرکت خصوصی توانمند داخلی پرداخت که این محصولات و خدمات در صنایع نیروگاهی، نفت و صنایع وابسته قابل استفاده خواهند بود. وی همچنین به این موضوع اشاره کرد که سبد محصولات جدید مبتنی بر فناوری نانو و قابل استفاده در صنایع فوق الذکر در حال گسترش است که در ماههای آتی این محصولات موفق به دریافت تاییدیه نانومقیاس از ستاد ویژه توسعه فناوری نانو نیز می­گردند، در ادامه ایشان به معرفی و ارائه منتخبی از محصولات مبتنی بر فناوری نانو و با کاربرد در صنایع نفت و نیروگاهی پرداخت.

این محصولات منتخب مبتنی بر فناوری نانو شامل:

 • پایه کاتالیست نانو گاما آلومینا و آلفا آلومینا پودری؛ اکسترود؛کروی در ابعاد مختلف
 • کاتالیستهای اکسی کلراسیون بستر سیال و بستر ثابت.
 • کاتالیستهای دهیدروژناسیون.
 • کاتالیستهای گوگردزدا.
 • کاتالیست گارد بنزن
 • کاتالیست رفرمینگ نفتا
 • افزودنی سوخت دیزل
 • کاتالیست سولفورزدایی اکسید روی
 • فیلترهای هوای نیروگاهی و اثرات مثبت آن بر تمیزی و کارایی پره های توربین
 • نانوسیالات پوششی با قابلیت استفاده در ۹  پالایشگاه، ۵۵ پتروشیمی و ۷ پالایشگاه گاز
 • سامانه الکترودیالیز معکوس
 • سامانه تصفیه پساب بیورآکتورهای غشایی MBR
 • سامانه تصفیه پساب صنعتی با روش پلاسما
 • فیلتر تصفیه آب غشای اسمز معکوس با غشای نانو ساختار سرامیکی حاوی نانو ذرات سیلیکا
 • تجهیزات صنعتی نانوپوشش
 • نانو مواد افزودنی به رنگ جهت ایجاد خواص ضد خوردگی
 •  و ماسکهای تنفسی فیلتردار است.

در انتها، میهمانان ضمن بازدید از نمایشگاه محصولات فناوری نانو در محل ستاد ابراز امیدواری کردند تا با تدوام ارتباطات و همکاریهای بیشتر در آینده، بتوان گامی موثر در حوزه ترویج فناوری نانو در صنایع نفت، گاز، پتروشیمی و صنایع نیروگاهی برداشت.