روشویی و سرویس بهداشتی نانویی آنتی‌باکتریال در نمایشگاه نانو

چینی بهداشتی مرجان گاریزات با دو محصول روشویی آنتی‌باکتریال و سرویس بهداشتی آنتی‌باکتریال در دوازدهمین جشنواره فناوری‌نانو شرکت کرده است.

در بخشی از خانه نانویی، چینی بهداشتی مرجان گاریزات اقدام به عرضه روشویی آنتی‌باکتریال و سرویس بهداشتی آنتی‌باکتریال کرده است. استفاده از نانوذرات اکسیدروی باعث حصول خواص آنتی‌باکتریایی ناشی از افزایش سطح ویژه، واکنش‌پذیری بیشتر و خواص فوتوکاتالیستی مناسب در این محصولات شده است. فعالیت ضدباکتریایی شاخصی از میزان توانایی محصول در از بین بردن باکتری‌های در تماس با محصول است؛ که از مقایسه لگاریتمی تعداد باکتری‌های موجود بر روی نمونه شاهد و نمونه محصول بعد از ۲۴ ساعت تماس با باکتری ب‌دست می‌آید. طبق استاندارد مذکور، هنگامی که فعالیت ضدباکتریایی محصول بین ۲ تا ۳ باشد، اثرگذاری معنی‌دار است؛ این محصول موفق به دریافت نتیجه ۲ در تست‌ها شده است.

اغلب اوقات اشخاص در هنگام استفاده از دستشویی‌های عمومی، نگران مسائل بهداشتی و بیماری‌های حاصل از آن هستند. غالبا افراد به این موضوع حساس بوده و با وسواس خاصی به وسایل دست می‌زنند. عفونت‌های قارچی، حساسیت‌های پوستی و بیماری‌های عفونی و میکروبی از شایع‌ترین عواقب ابتلا به این باکتری‌ها است. این محصول روشویی آنتی‌باکتریال بوده که حاوی نانوذرات اکسید روی است. روشویی آنتی‌باکتریال دارای سطوحی با قابلیت ضدرشد میکروبی است. این‌گونه سرویس‌های بهداشتی با موادی پوشیده می‌شوند که میکروارگانیسم‌های خطرناک مانند باکتری‌ها، ویروس‌ها، قارچ‌ها و سایر میکروب‌ها را نابود می‌کنند. کاربرد اکسیدروی در بیوپزشکی و حوزه‌های ضدویروسی ناشی از زیست سازگاری آن نسبت به سایر اکسیدهای فلزی، حلالیت آن در محیط‌های قلیایی و سطوح منقطع دوقطبی آن است. خاصیت آنتی‌باکتریال مناسب نانوذرات اکسیدروی ناشی از سطح ویژه افزایش یافته به دلیل کاهش اندازه ذرات و در نتیجه افزایش واکنش‌پذیری این ذرات، همچنین خواص فوتوکاتالسیتی و فوتواکسیداسیون در تماس با اجزای زیستی و شیمیایی آن‌ها است.

از ویژگی‌های این محصولات می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد:

  • بهبود خاصیت ضدمیکروبی نسبت به نمونه شاهد و حصول فعالیت ضدباکتریایی
  • استفاده از نانوذرات اکسیدروی با اندازه ذرات کمتر از ۱۰۰nm
  • استفاده از اکسیدروی با ساختار هگزاگونال و با درصد خلوص ۵/۹۹%

خانه نانویی دوازدهمین جشنواره فناوری نانو میزبان علاقه‌مندان به این فناوری است