برچسب‌زنی سلول‌های بنیادی با نانوذرات مهندسی شده

برچسب‌زنی سلول‌های بنیادی با نانوذرات مهندسی شده

برچسب‌زنی به سلول‌های بنیادی کاری چالش‌برانگیز است، به تازگی نانوذراتی طراحی و ساخته شده که با استفاده از آن می‌توان به سلول‌های بنیادی برچسب‌زنی کرد بدون این که ساختار طبیعی این سلول‌ها دستخوش تغییری شوند.

سلول‌های بنیادی به دلیل ویژگی‌ خاصی که دارند به شدت موردتوجه دانشمندان قرار دارند، این سلول‌ها قادرند با تخصصی شدن به انواع مختلف بافت یا اندام تبدیل شوند.

از نقطه نظر تئوری، سلول‌های بنیادی می‌توانند به هر نوع بافت یا اندام آسیب‌دیده تبدیل شوند با این حال محدودیت‌هایی در استفاده از سلول‌های بنیادی وجود دارد؛ برای مثال، نمی‌توان با دقت بالایی فرآیند تخصصی شدن این سلول‌ها را کنترل کرد، سلول‌هایی که در بدن انسان قرار داده شده تا به اندام ویژه‌ای تبدیل شوند.

برای حل این مشکل، لازم است تا مهاجرت، توزیع و سازوکار زنده‌ ماندن این سلول‌ها را به‌دست آورد. برای این کار لازم است تا سلول‌های بنیادی به دقت رهگیری شده و تغییرات آن‌ها در محیط زنده بررسی شود.

یک تیم تحقیقاتی از موسسه علوم و فناوری کره (KIST) با همکاری محققانی از بیمارستان دانشگاه ایلسان دونگوک روشی ارائه کردند که در آن می‌توان با برچسب‌زنی و تصویربرداری، سلول‌های بنیادی کاشته شده در بدن را رهگیری کرد.

با این فناوری می‌توان با استفاده از برچسب‌های زیست‌سازگار نانوذره‌ای به سلول‌های بنیادی، از آن‌ها تصویربرداری کرد که این کار با روش تصویربرداری رزونانس مغناطیسی (MRI) صورت می‌گیرد. چنین برچسب‌زنی و روش تصویربرداری را می‌توان برای مشاهده حرکت و توزیع سلول‌های بنیادی با مقاصد درمانی مورداستفاده قرار داد.

در روش‌های رایج برچسب‌زنی، باید عوامل کنتراست‌دهنده یا نانوذرات دارای ترکیبات کنتراست‌‌دهنده را مستقیم به سلول‌های بنیادی متصل کرد که این کار ممکن از طریق دستکاری ژنتیکی نیز صورت گیرد. اما در هر صورت این روش‌ها می‌تواند طبیعت سلول‌های بنیادی را دستخوش تغییر کند.

در این پروژه محققان از روش برچسب‌زنی استفاده کردند که کاملا زیست‌سازگار بوده و تغییری در سلول‌های بنیادی ایجاد نمی‌کند. پژوهشگران، یک گیرنده شیمیایی ساختند که می‌تواند بدون هیچ آسیبی، سطح سلول بنیادی را برچسب‌زنی کند. آن‌ها نانوذرات کنتراست‌دهنده مبتنی بر اکسید‌نانویی ساختند که به‌صورت ویژه به سلول‌های بنیادی متصل می‌شود. این برچسب‌ها حساسیت بالایی دارند.