دومین نشست کارگروه تخصصی ایمنی کاربرد فناوری نانو برای تعیین نقشه‌راه ایمنی ‌نانو

دومین نشست کارگروه تخصصی ایمنی کاربرد فناوری نانو برای تعیین نقشه‌راه ایمنی ‌نانو

دومین نشست کارگروه تخصصی ایمنی کاربرد فناوری نانو، روز شنبه ۲۸ دی‌ماه ۱۳۹۸ در محل ستاد توسعه فناوری‌نانو برگزار شد. در این نشست نمایندگان کمیته‌های نانو سازمان غذا دارو و سازمان دامپزشکی برنامه‌های خود را در حوزه ایمنی نانو ارائه کردند.

دومین جلسه این کارگروه با حضور نمایندگان وزارت بهداشت (دکتر وطن‌پور مدیر دفتر توسعه سلامت وزارت بهداشت)، وزارت علوم (دکتر قهاری سرپرست گروه نانوفناوری پژوهشگاه رنگ)، سازمان استاندارد (دکتر سالاروند، رئیس پژوهشکده شیمی و پتروشیمی پژوهشگاه استاندارد) و سازمان محیط زیست (مهندس عین قلایی مشاور معاونت محیط‌زیست انسانی سازمان) و همچنین با حضور کمیته‌های نانو سازمان غذا دارو (دکتر ادیب دبیر کمیته و خانم پزشک کارشناس کمیته) و سازمان دامپزشکی (دکتر کوهی دبیر کمیته و دکتر منهاج کارشناس کمیته) و مدیر شبکه ایمنی نانو ایران (دکتر قاضی)، و گروه استاندارد و ایمنی ستاد نانو (دکتر بیت‌الهی و مهندس پوی پوی) در تاریخ ۲۸ دی‌ماه در ستاد نانو برگزار شد.

یکی از اهداف این سلسله نشست‌ها ارائه برنامه‌ها و راهکارهای سازمان‌ها در حوزه ایمنی‌ در فناوری‌نانو است. در این نشست، دکتر ادیب و دکتر منهاج به ترتیب به ارائه‌ای از نحوه ارزیابی و دستورالعمل‌های اعطای مجوز به محصولات و فرآورده‌های نانو حوزه سلامت و بهداشت انسان و دامپزشکی پرداختند. دکتر بیت‌الهی نیز بر لزوم هماهنگی بین دستگاه‌ها برای اتخاذ سیاست‌های واحد و پیاده‌سازی برنامه‌های ایمنی در کشور و مشارکت فعال‌تر اعضای کارگروه برای اجرایی کردن مصوبات این کارگروه تاکید کردند.

هدف نهایی از این نشست‌ها تعیین نقشه‌راه ایمنی ‌نانو در کشور است به طوری که آزمایشگاه‌ها، شرکت‌ها و سازمان‌ها یک نقشه راه‌ مشخص برای حوزه‌ ایمنی نانو داشته باشند و با این کار میزان آلودگی محیط‌زیست و اثرات جانبی نانومواد روی پرسنل، محصولات و محیط به حداقل برسد.

براساس ماده ۱۶ سند «گسترش کاربرد فناوری نانو در افق ۱۴۰۴» مصوبه هیئت‌وزیران، کارگروه تخصصی ایمنی کاربرد فناوری نانو با حضور نمایندگان وزارتخانه‌های بهداشت، درمان آموزش پزشکی، جهاد کشاورزی، علوم، تحقیقات و فناوری، سازمان‌های حفاظت محیط‌زیست و ملی استاندارد ایران و ستاد ویژه توسعه فناوری نانو و در محل ستاد تشکیل می‌­شود. این کارگروه اعمال و واپایش کنترل‌های ایمنی (از منظر زیست‌محیطی و بهداشتی) و تنظیم ضوابط موردنیاز را طریق دستگاه‌های اجرایی مسئول و مراجع ذیربط پیگیری می‌کند.