پروژه استارت‌آپی: ترکیب داروی ضدانگل با نانوذرات گیاهی برای مقابله با کرونا

استارت‌آپ فیتوپشن (Phytoption) به دنبال افزایش قدرت انحلال داروی ضدانگل موسوم به نیکلوزاماید است که این کار با استفاده از نانوذرات استخراج شده از ذرت انجام می‌شود. بررسی‌های این استارت‌آپ نشان داده است که این فرمولاسیون قدرت از بین بردن ویروس کووید۱۹ را دارد.

نیکلوزاماید یکی از داروهای مورداستفاده برای مقابله با کرم‌های پهن است که می‌تواند میتوکندری کرم‌های پهن را از بین برده و موجب مرگ کرم شود. همچنین این دارو قادر به اتصال به DNA و صدمه زدن به کرم است.

بررسی‌های اخیر نشان داده که نیکلوزاماید دارای خواص ضدویروس کرونا است اما این دارو به دلیل انحلال کم، محدودیت‌های جذب در بدن را به همراه دارد. استارت‌آپ فیتوپشن در حال تجاری‌سازی فناوری است که در آن از نانوذرات برای افزایش انحلال این دارو استفاده شده است.

پژوهشگران دانشگاه پوردو موفق به ساخت نانوذراتی شدند که می‌تواند انحلال این دارو را افزایش دهد. آن‌ها نانوذره‌ای با پایه گیاهی موسوم به OHPP یا اوکتنیلسوسینات هیدروکسی‌پروپیل فیتوگلیکوژن را سنتز کردند که می‌تواند داروی نیکلوزاماید را در آب محلول کند.

با استفاده از این نانوذرات، قدرت انحلال این دارو ۵۰۰۰ برابر افزایش می‌یابد و به‌صورت موثری روی سلول‌ها اثر می‌گذارد.

نتایج این پروژه در نشریه Pharmaceutics به چاپ رسیده است.

یاو استادیار گروه علوم غذایی این دانشگاه می‌گوید: «نیکلوزاماید ساختار سخت و بلوری دارد، زمانی که وارد بدن می‌شود همانند یک دانه شن عمل می‌کند و با این کار رهایش موثر دارو به خوبی انجام نمی‌شود؛ اما با استفاده از نانوذرات OHPP، ما می‌توانیم این بلورها را در آب حل کنیم که با این کار، زیست‌فعالیت دارو در برابر کووید۱۹ افزایش می‌یابد.»

تحقیقات منتشر شده نشان می‌دهد که نیکلوزاماید در آزمایشگاه اثرات ضدویروسی بیشتری نسبت به کلروکین، رمسدیر و لوپیناویر دارد، اما با این حال مشکل انحلال کم این ماده، سدی در مسیر استفاده از این دارو برای مقابله با کرونا بود.

شش سال پیش، آزمایشگاه یائو نیکلوزاماید را به‌عنوان یک داروی مدل برای توسعه OHPP انتخاب کرد تا از خواص ضدسرطان آن استفاده کند. اگر اثربخشی این دارو روی ویروس کووید۱۹ به اثبات برسد، زمان تجاری‌سازی این فرمولاسیون کوتاه‌تر خواهد شد.

OHPP از دانه ذرت به‌دست می‌آید و فناوری تولید آن توسط دانشگاه پوردو به‌صورت پتنتی به ثبت رسیده است. یائو استارت‌آپی به نام فیتوپشن (Phytoption) را در پارک تحقیقات پوردو راه‌اندازی کرده است. این شرکت در حال حاضر به دنبال شریک تجاری برای توسعه فرمولاسیون نیکلوزاماید است تا در نهایت این دارو که با OHPP تقویت شده است، به عنوان داروی ضدویروس کرونا استفاده شود.