راه‌اندازی استارت‌آپی برای تشخیص سریع زیست‌مولکول‌ها

برای تشخیص سریع زیست‌مولکول‌ها استارت‌آپی توسط پژوهشکده علوم زیستی ایندیانا راه‌اندازی شده است. این استارت‌آپ قرار است از یک معرف حاوی نانوذرات و یک تراشه برای تشخیص و شناسایی زیست‌مولکول‌ها استفاده کند.

پژوهشکده علوم زیستی ایندیانا (IBRI) استارت‌آپی را برای تجاری‌سازی یک فناوری راه‌اندازی کرده است، فناوری که منجر به ساخت دستگاهی برای تشخیص مولکول‌های زیستی در نمونه می‌شود، این نمونه می‌تواند نمونه یک بیمار یا نمونه به‌دست آمده از یک مزرعه باشد.

در ساخت این دستگاه از دو فناوری BioMEMs و SIERRA Reagent استفاده شده است. BioMEMs یک تراشه الکترونیکی است که پردازش روی نمونه‌ها را درون یک دستگاه کوچک انجام می‌دهد. SIERRA Reagent نیز یک معرف شیمیایی حاوی نانوذرات است که برای تشخیص زیست‌مولکول‌ها استفاده می‌شود.

مایکل پوگیا مدیر گروه فناوری‌های زیست‌آنالیز می‌گوید: «فناوری اصلی این است که می‌توانیم در نمونه‌های پیچیده نظیر خون، زیست‌شناساگرها را جداسازی و شناسایی کنیم، کاری که شبیه به پیدا کردن سوزن در انبار کاه است. در این روش مولکول‌های هدف جداسازی شده و به سوی شناساگر بسیار حساس هدایت می‌شوند.»

به اعتقاد وی با روش‌های فعلی این کار چند روز زمان نیاز دارد اما با این فناوری می‌توان در مدت چند دقیقه این شناسایی را انجام داد.

پوگیا می‌گوید: «تفاوت اصلی این است که این روش ۱۰۰۰ برابر حساس‌تر از روش‌های رایج است و به ما اجازه می‌دهد تا صدها زیست‌مولکول را در آن واحد شناسایی کنیم. این مزیت بزرگی در درک بهتر زیست‌شناسی بیماری‌ها است.»

به گفته محققان این پروژه، از این فناوری می‌توان برای صنعت کشاورزی نیز استفاده کرد تا باکتری‌ها را شناسایی نمود.

در حال حاضر، سه تا چهارده‌ روز زمان نیاز است تا یک عفونت به درستی تشخیص داده شود که این خیلی طولانی است. محققان این پروژه در حال کار روی ویروس کووید ۱۹ هستند تا بتوانند این ویروس را به سرعت تشخیص دهند.

پوگیا اذعان دارد که این استارت‌آپ نوپا می‌تواند مسیر را برای تجاری‌سازی این فناوری باز کند. در حال حاضر چند دانشگاه و شریک صنعتی در این پروژه مشارکت دارند. هر چند که به اعتقاد پوگیا هنوز مسیر طولانی برای تکمیل این فناوری باید طی شود.