ثبت پتنتی برای اتصال نانوذرات به ترکیبات رادیودرمانی

شرکت ترنسکدتراپیوتیکس (TransCode Therapeutics) در حال ثبت پتنتی است که در آن از نانوذرات متصل به ترکیبات رادیودرمانی برای مقابله با تومور سرطانی استفاده شده است. این راهبرد با ترکیب رادیودرمانی و ایمنی‌درمانی به دنبال درمان سریع‌ و هدفمند سرطان است.

شرکت ترنسکدتراپیوتیکس که در حوزه مقابله با بیماری سرطان با استفاده از RNA درمانی فعالیت دارد، درخواست ثبت موقت پتنت (US 63/356,449) با عنوان NANOPARTICLES RADIOLABELED AND TEMPLATEDRANCOUNCTAULEDFOR THEMPLATEDRADIOMRE (NANOPARTICLES RADIOLABELED AND TEMPLATEDRANDOMRETHER) را ارائه کرد و با این کار مالکیت معنوی دستاوردهای خود را در این حوزه گسترش داد.

شرکت ترنسکدتراپیوتیکس انتظار دارد که در مدت تقریبا یک سال، این فناوری به کاربرد در عرصه بین‌المللی تبدیل شود.

در این پتنت به جزئیات اتصال ترکیبات رادیوتراپی به نانوذرات حامل پیش‌سازهای آگونیست مبتنی بر RNA گیرنده‌های تشخیص الگو (PRR) پرداخته شده است. این ترکیبات رادیوتراپی را می‌توان برای استفاده در سرطان به صورت سیستمیک یا متمرکز به کار برد و به طور بالقوه سلول‌های تومور را برای آزادسازی نئوآنتی ژن‌های مشتق شده از تومور همراه با فعال شدن مسیر سیگنالینگ RIG-I تحریک کرد.

این ترکیب دارویی، هنگامی که داخل یک سلول تومور می‌شود، نانوذره حامل اولیگونوکلئوتید فعال‌کننده PRR انتخابی با یک میکروRNA مخصوص آن تومور مواجه می‌شود و پاسخ ایمنی مبتنی بر اینترفرون نوع I را فعال می‌کند. پاسخ ایمنی حاصل همراه با آنتی‌ژن‌های مشتق شده از تومور که توسط این ترکیب دارویی ایجاد می‌شود، ممکن است مجددا سیستم ایمنی بیمار را درگیر درمان کند و اثربخشی درمانی سینرژیک را در پی داشته باشد.

مایکل دادلی، مدیرعامل شرکت ترنسکدتراپیوتیکس، گفت: «ما معتقدیم که با ترکیب پرتودرمانی با فعال‌سازی RIG-I، این فناوری می‌تواند به یک رویکرد مهم برای درمان سرطان تبدیل شود. فعال کردن مکانیسم RIG-I این پتانسیل را دارد که حافظه ایمونولوژیک ایجاد کند و به سیستم ایمنی بیماران این توانایی را بدهد که تومورها را مانند اجسام خارجی پس بزند.»

پورتفولیوی مالکیت معنوی شرکت ترنسکدتراپیوتیکس شامل چندین خانواده پتنت است که در آن‌ها پتنت‌های ثبت شده، درخواست‌های ثبت پتنت در انتظار ثبت و درخواست‌های موقت جدید ثبت پتنت است.