حرکت نمایشگاه نانو در تجاری‌سازی بسیار ارزشمند است

آقامیری؛ مدیرتجاری‌سازی پژوهشگاه انرژی اتمی در بازدید از دوازدهمین نمایشگاه بین‌المللی فناوری نانو از حرکت روزافزون کشور به سمت تجاری‌سازی فناوری‌های نانو استقبال کرد.

دوازدهمین نمایشگاه فناوری نانو امسال در حالی برگزار شد که بسیاری از شرکت‎های دانش‌بنیان در راستای ورود به صنعت و کسب بازار تلاش می‌کنند و این حرکت می‌تواند نقش مؤثری در پیشبرد سطح علمی کشور و حتی امر صادرات و رونق بخش تولید در کشور داشته باشد.

به گفته آقامیری، مدیر تجاری‌سازی پژوهشگاه انرژی اتمی، نمایشگاه امسال در مقایسه با دو سال گذشته دچار تغییرات زیادی شده است. نمایشگاه‌های سال‌های گذشته تنها روی مسئله توسعه داخلی تمرکز داشت اما خوشبختانه در نمایشگاه امسال شاهد آن هستیم که بیش از پیش روی مقوله تجاری‌سازی تأکید شده است.

او معتقد است در نمایشگاه امسال به لحاظ ساختارسازی‌های خوبی که شکل گرفته، بخش‌های مختلف نمایشگاه به صورت نظام‌مندتری فعالیت می‌کنند و  نمایشگاه امسال به نوعی ‌طبقه‌بندی شده بود و قدم خوب و پیشرفته‌ای برای دانش‌بنیان‌ها به شمار می‌رود.

آقامیری در ادامه به این نکته تأکید می‌کند که نمایشگاه امسال بیش از هر سال دیگری به سمت تجاری‌سازی حرکت کرده است. نمایشگاه نانو همیشه اثرگذار بوده است و نمی‌توان نقش آن را در پیشبرد علم و فناوری در کشور نادیده گرفت. اما نمایشگاه دوازدهم با توجه به گامی که در راستای تجاری‌سازی برداشته، این اثرگذاری را دو چندان کرده و قابل توجه بوده است.