اختصاص بودجه برای تجاری‌سازی فناوری‌نانو در پاکستان

بنیاد علوم پاکستان (PSF) برای حمایت از دانشمندان و محققان در توسعه و تجاری‌سازی محصولات در زمینه‌های فناوری نانو، مواد و هوش مصنوعی تحت برنامه تحقیقاتی رقابتی، کمک هزینه تحقیقاتی را برای حمایت از دانشمندان و محققان در نظر گرفته است.

دانشمندان، مهندسان، تکنسین‌ها، مبتکران، آکادمی‌ها و کارآفرینان مراکز دارای تحقیق و توسعه، دانشگاه‌ها و صنایعی که قبلاً مرحله اول تحقیق و توسعه را به پایان رسانده‌اند و نیاز به پشتیبانی مالی برای استفاده از نتایج تحقیقاتی خود دارند می‌توانند برای دریافت این حمایت اقدام کنند. این گروه‌ها برای تولید محصولات جدید، نمونه‌های اولیه، تولید و تجاری‌سازی در مقیاس پایلوت می‌توانند برای دریافت کمک هزینه درخواست دهند.

افراد نوآور خلاق، استارتاپ‌ها یا شرکت‌های کوچک و متوسط که محصول جدید، فناوری نو، روش یا فرآیندی را راه‌اندازی کرده‌اند و می‌خواهند ارزش افزوده یا پیشرفت خود را به تنهایی یا با همکاری دانشمندان و موسسات تحقیق و توسعه دانشگاهی جلو ببرند نیز می‌توانند برای این حمایت درخواست دهند.

این کمک‌های مالی برای مدت حداکثر دو سال برای محققان (حداکثر ۱۰ میلیون روپیه)، گروه‌های تحقیقاتی و کنسرسیومی (تا ۲۰ میلیون روپیه) در دسترس هستند. این بودجه با هدف ترویج استفاده از نتایج تحقیق و توسعه در توسعه اقتصادی از طریق فشار صادراتی و جایگزینی واردات ضمن صرفه‌جویی در ارز در پاکستان انجام می‌شود.